Strani

ponedeljek, 14. julij 2014

Novosti strojnega učenja

Znanstvena založba Nova Science Publishers iz New Yorka je nedavno izdala knjigo z naslovom Advances in Machine Learning Research (Napredek v raziskavah strojnega učenja). Tretje poglavje z naslovom  Optimization for Multi-Layer Perceptron: Without the Gradient, je plod slovenske znanosti in opisuje dve novi metodi strojnega učenja. Obe sta nadgradnja zelo uveljavljene metode Backpropagation, ki je temelj delovanja nevronskih mrež, ki so ene od najbolj razširjenih naprav na področju umetne inteligence. Novi metodi pomenita velik napredek, saj odpravljata ozko grlo umetne inteligence - izboljšujeta potek in rezultat učenja.

  
Prva metod se imenuje Bipropagation in je majnša izboljšava, ki omogoča mnogo hitrejše in bolj zanesljivo učenje. Druga metoda - Metoda mejnih parov (angleško Border Pairs Method, BPM) je povsem izvirna in ima številne prednosti pred metodo Backpropagation:

  • samodejno najde primerno zgradbo nevronske mreže (MLP),
  • vedno najde rešitev,
  • za učenje uporablja le ustrezne vzorce,
  • roji vzorce, 
  • poišče kvalitetne značilke,
  • omogoča kvalitetno razšumljanje in
  • že pred pričetkom učenja  ugotovi kako zahtevni so učni vzorci.


Čas bo pokazal kako se bodo na noviteti odzvali znanstveniki in gospodarstveniki. Prvi odzivi znanstvene skupnosti so zelo dobri. 

  

sobota, 05. julij 2014

Optimization for Multi Layer Perceptron: Without the Gradient


  These days, the publishing house Nova Publishers published the book, entitled Advances in Machine Learning Research. In it is a chapter entitled OPTIMIZATION FOR MULTI LAYER PERCEPTRON: WITHOUT THE GRADIENT where I describe two new algorithms for neural networks learning (Bipropagation and Border Pairs Method ). Both of them are much more powerful than their predecessors - Backpropagation algorithm. The second algorithm is among other things constructive.

Abstract of the book chapter


During the last twenty years, gradient-based methods have been primarily focused on the Feed Forward Artificial Neural Network learning field. They are the derivatives of Backpropagation method with various deficiencies. Some of these include an inability to: cluster and reduce noise, quantify data quality information, redundant learning data elimination. Other potential areas for improvement have been identified; including, random initialization of values of free parameters, dynamic learning from new data as it becomes available, explanation of states and settings in hidden layers of learned ANN, among other.
This chapter deals with the contemporary, non-gradient approach to ANN learning, which is not based on gradual reduction of remaining learning error anymore and it tries to eliminate most of the mentioned deficiencies. Introduction includes a chronological description of some methods, which deal with solutions of mentioned problems: Initializing Neural Networks using Decision Trees (Arunava Banerjee, 1994), DistAl: An inter-pattern distance-based constructive learning algorithm (Jihoon Yang, 1998), Geometrical synthesis of multilayer feedforward neural networks or Multi-Layer Perceptron (Rita Delogu, 2006) and Bipropagation - a new way of MLP learning (Bojan Ploj, 2009).We continue with the description of a new learning method - Border Pairs Method (BPM), which in comparison with the gradient methods carries numerous advantages or eliminates most of the predecessor’s deficiencies. The BMP implements and uses border pairs – learning patterns pairs in the input space, which are located close to the class border. 
The number of boundary pairs gives us some information about the complexity of the learning process. Boundary pairs are also the perfect basis for the noise reduction. We determine that performing a noise reduction of the border pairs is sufficient.
By dividing the input space, the homogenous areas (clusters) are established. For every linear segment of border we assign one neuron in the first layer. The MLP learning begins in the first layer by adapting individual neurons. Neurons on the first layers are saturated, so we get a binary code on the output of the first layer - the code is unified for all members of the same cluster. Logical operations based on the data from the first layer are executed in the following layers. Testing showed that such learning is reliable, it is not subject to overfitting, and is appropriate for on-line learning and susceptible to concept drift in the process of learning (forgetting and additional learning).